Zásady ochrany osobních údajů

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, IČ: 649 49 974, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3820 (dále jen společnost „Marks and Spencer“).

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN
Společnost Marks & Spencer nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný společností Marks & Spencer vezměte prosím na vědomí, že takový web je na společnosti Marks & Spencer nezávislý a že Marks & Spencer nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Marks & Spencer přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Společnost Marks & Spencer nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů společnosti Marks & Spencer se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
Společnost Marks & Spencer si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Společnost Marks & Spencer hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami. Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky společnost Marks & Spencer informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.
Při použití kontaktního formuláře na webových stránkách nebo při registraci M&S karty nebo při jiné příležitosti můžete vyjádřit souhlas s tím, že společnost Marks & Spencer bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při použití kontaktního formuláře či M&S karty shromažďuje společnost Marks & Spencer Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli.
Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při zadávání sázek, soutěžích či reklamních akcí, které sponzorujeme, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování Vašich osobních údajů společností Marks & Spencer, snažíme se Vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a v případě, že tak stanoví zákon i vyžádáním si Vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů.
Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

ÚČEL POUŽITÍ
Společnost Marks & Spencer používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely (např. nabízí svým uživatelům možnost získat výrobky Marks & Spencer ve speciálních reklamních akcích); analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.
Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty, přizpůsobit se Vaší zkušenosti z nakupování a poskytnout radu či doporučení při nákupu.
Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá společnost Marks & Spencer či jiná firma na základě smlouvy se společností Marks & Spencer.
Závěrem, společnost Marks & Spencer zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných při nákupu, během propagační akce, z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a produktů, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách či na webových stránkách, společnost Marks & Spencer bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím stranám. Společnost Marks & Spencer sdílí osobní údaje, které nám poskytnete, se spřízněnými společnostmi ze skupiny Marks & Spencer. V případě, že zakoupíte produkt vyžadující servis, sdílíme mimoto Vaše osobní údaje na základě zákonem požadované smlouvy s příslušným poskytovatelem servisu.
Společnost Marks & Spencer může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.
Společnost Marks & Spencer může rovněž zveřejnit či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžadují právní předpisy.

BEZPEČNOST
Společnost Marks & Spencer shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů.

PRÁVA UŽIVATELE
Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat společnost Marks & Spencer o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že společnost Marks & Spencer zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na klub@marks-and-spencer.cz.

ZMĚNA
Společnost Marks & Spencer si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webové stránce společnosti Marks and Spencer vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.

DALŠÍ INFORMACE
Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím na klub@marks-and-spencer.cz.